Persoal

Dirección do CACTI
NOMETELÉFONOEMAIL
Sandra Bolaño García695 021 257dircacti@uvigo.gal
Soporte a Xestión Económica e LIMS do CACTI
NOMETELÉFONOEMAIL
Soporte X.·E. e LIMS986 818 709lims.uvigo@uvigo.es
Solicitudes abono C.A.C.T.I.986 818 709lims.aince@uvigo.gal
Conserxería

Quenda de Mañá

NOMETELÉFONOEMAIL
Lorenzo Pérez986 812 118conserxcacti@uvigo.gal
Mercedes Santos986 812 118conserxcacti@uvigo.gal

 

Quenda de tarde

NOMETELÉFONOEMAIL
Ángel Domínguez986 812 118conserxcacti@uvigo.gal
José Garrido986 812 118conserxcacti@uvigo.gal

 

Servizo de Seguridade Alimentaria de Desenvolvemento Sostible Ourense

 

NOMETELÉFONOEMAIL
Cristina Pérez Novo (Responsable do servizo)988 387 414cperezn@uvigo.es
Sandra Gil Casal988 387 414sandrag@uvigo.es

 

Servizo de Seguridade Alimentaria de Desenvolvemento Sostible Vigo
NOMETELÉFONOEMAIL
Jorge Millos Alfeirán (Responsable do servizo)986 81 22 38jmillos@uvigo.es
Alberto Acuña Couñago986 130124berto@uvigo.es
Estefanía López Silva986 130125fani@uvigo.es
Jesús Estévez Sío986 130128jsio@uvigo.es
Paula Álvarez Iglesias986 813968palvarez@uvigo.es
Rosa M Lomba Pérez986 813885rlomba@uvigo.es
José Gómez Sieiro986 130126josegomez@uvigo.es
Vicente Rodríguez López986 130127vicen@uvigo.es

 

Servizo de Detección Remota
NOMETELÉFONOEMAIL
Ramiro Álvarez Clavero986 818 632ramiro@uvigo.es

 

Servizo de Determinación Estructural, Proteómica e Xenómica
NOMETELÉFONOEMAIL
Manuel Marcos (Responsable do servizo)986 813 884mmarcos@uvigo.es
Sonia Escudero986 812 119soniae@uvigo.es
Berta Covelo986 812 669bcovelo@uvigo.es
Nieves Atanes986 813 884natanes@uvigo.es
Paula Chaver986 813 884paulachaver@uvigo.gal
Ángel Sebastián Comesaña986 818 613basti@uvigo.es
Verónica Outeiriño986 818 613vouteirino@uvigo.es

 

Servizo de Nanotecnoloxía e Análise de Superficies
NOMETELÉFONOEMAIL
Carmen Serra Rodríguez (Responsable do servizo)986813882cserra@uvigo.gal
Tatiana Padín Gómez986 813 882tatiana.padin@uvigo.gal
Paula Barbazán Martín986 813 882pbarbazan@uvigo.gal

 

Servizo de Microscopía Electrónica
NOMETELÉFONOEMAIL
Beatriz Rivas Murias (Responsable do servizo)986 912 110brivas@uvigo.gal
María Inés Pazos Garrido986 812 125inespazos@uvigo.gal
Catalina Sueiro López986 812 125catalina.sueiro@uvigo.gal
Daniel Carlos Cernadas Fraga986 812 110daniel.carlos.cernadas.fraga@uvigo.gal

 

Servizo de Asistencia Técnica e Calibración, SATYCEL
NOMETELÉFONOEMAIL
Fernando González Muiños986 812 239fernando@uvigo.es
Marcos Troncoso Pontes647 343 149mtroncoso@uvigo.es

 

Servizo de Taller de Mecanizado
NOMETELÉFONOEMAIL
Antonio Souto Casas986 812 241asouto@uvigo.gal
Damián Pino Rodríguez986 812 241damianpino@uvigo.gal