Inicio

 

CACTI

O Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación, coñecido polo acrónimo de CACTI, foi e é unha aposta da Universidade de Vigo pola investigación básica e aplicada de calidade no ámbito nacional e internacional dende o ano 1991.

 

Máis información

 

 

ACCESO A @LIMS

@LIMS é unha plataforma web para a petición e seguimiento dos servizos ofertados polo CACTI. Para acceder á mesma é necesario dispoñer dun código de usuario e contrasinal.

 

Acceso a @LIMS Alta usuarios UVIGO Alta usuarios externos

 

Centro certificado ISO-9001

AENOR certifica que a organización Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación (CACTI) da Universidade de Vigo dispón dun sistema de xestión da calidade segundo a norma ISO 9001:2015.